Śnieżnik wyższy o 30 m – komentarz Witolda Papierniaka

Chce zwrócić uwagę, że szczyt Śnieżnika, podwyższony ruiną poprzedniej wieży do poziomu ok. 1432 m, jest obecnie znakomitym punktem widokowym. Do końca XIX w, tak nie było i dlatego stanęła tam budowla wysoka na 33,5 m, wysadzona w powietrze w roku 1973. To jej szczątki podwyższają obecnie wierzchołek o ok. 6 m i umożliwiają widok dookoła. Pragnę podkreślić: do podziwiania stamtąd odległych o 10-120 km pasm górskich WIEŻA NIE JEST POTRZEBNA