Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne, godziny otwarcia, oświetlenie, cena, toaleta, ile osób może być na wieży? Jakim szlakiem iść na Śnieżnik? Kamera na Śnieżniku

Pieczątka

Gdzie jest pieczątka? Pieczątka konieczna do podbicia książeczki zdobywców KGP (Korony Gór Polski) znajduje się w Schronisku Na Śnieżniku. CETIK Pieczątkę znajdziesz również w CETIK (Centrum Edukacji, Turystyki I Kultury) …

Wieża Na Śnieżniku - otwarcie

Geneza wieży z 2022

Wieża Na Śnieżniku – konieczność odbudowy. Kilka lat po zniszczeniu Wieży Na Śnieżniku im. cesarza Wilhelma I (wybudowanej w 1899), uznano to działanie za bezsensowne. Zaczęto wówczas mówić o konieczności …

Wieża Na Śnieżniku - otwarcie

Uroczyste otwarcie

Wieża Na Śnieżniku „SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKIEJ” została uroczyście otwarta 26 września 2022 o godzinie 13.00. Wieża w liczbach: Ile dni bez wieży? Minęło dokładnie 17.882 dni od wyburzenia starej …

Transport szkła

Transport szkła którym pokryta jest górna część Wieży Na Śnieżniku wymagał użycia śmigłowca. Zobacz jak to wyglądało. Transport ładunków podwieszonych (kilkadziesiąt ton szkła) śmigłowcem na Śnieżnik ( 1424 m n.p.m.). …

Projekt zagospodarowania terenu

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki Nr 370, obręb Stronie Lasy. Raport został opracowany za zamówienie Gminy Stronie Śląskie przez mgr Jerzy Weretelnik oraz dr Elżbieta Weretelnik pod kierunkiem dr Wojciecha Jankowskiego. Raport został opublikowany w kwietniu 2013 r.