Punkt triangulacyjny na Śnieżniku

„Punkt triangulacyjny jest to szczególny punkt geodezyjny na powierzchni Ziemi o znanych współrzędnych geodezyjnych względem przyjętego układu odniesienia, wyznaczający wierzchołek trójkąta sieci triangulacyjnej.”