Mury obronne w Bystrzycy Kł.

Bystrzyca Kłodzka jest jednym z niewielu miast w którym do dnia dzisiejszego prawie w całości zachowały średniowieczny pierścień murów obronnych wraz z basztami i bramami, nie zachował się jedynie zachodni fragment obwarowań. Mury …