Kilka lat po zniszczeniu wieży na Śnieżniku uznano to działanie za bezsensowne i zaczęto mówić o konieczności odbudowy wieży widokowej celem przywrócenia atrakcyjności turystycznej szczytu. Starania takie podejmował Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu (1979 r.), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim (1986 r.), zarząd Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i przewodnicy PTTK (1993 r.). W 1995 roku cztery gminy: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie, przy wsparciu czeskim i niemieckim utworzyły Fundację Śnieżnickiej Wieży Widokowej, dla której powstał co prawda projekt architektoniczny, lecz nie został zrealizowany. Temat odbudowy wieży powracał zatem co kilka lat, zawsze budząc wiele kontrowersji, głównie ze względu na położenie w obrębie rezerwatu przyrody i trudności związane z dostarczaniem surowców i sprzętu na szczyt w poszanowaniu środowiska naturalnego.

W 2012 roku gminy: Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Międzylesie tworzące Związek Gmin Śnieżnickich, rozpoczęły realizację projektu pn. „Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku”. Projekt został sfinansowany z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach ogłoszonego konkursu architektonicznego wybrano wówczas koncepcję pracowni „Januszówka” z Bielska-Białej i wykonano dla niej dokumentację budowlaną. Następnych kilka lat trwał proces formalizacji prawnej, pozyskanie środków na budowę i wybór wykonawcy. Budowę wieży rozpoczęto w 2021 roku.

W uzasadnieniu wyboru projektu architektonicznego podkreślano, że koncepcja, którą wybrano była najbardziej zbliżona charakterem i skalą do oryginalnej wieży, a na jej korzyść przemawiał także najkorzystniejszy dla środowiska wariant budowy, możliwy do zaakceptowania przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody. Nowa wieża jest wykonana w konstrukcji stalowej, osadzona na żelbetonowych fundamentach. Co ciekawe, trzon przyziemia i dolny odcinek komunikacji pionowej mają zostać obudowane kamieniami pozostałymi po wyburzeniu starej wieży. Wyższe części budowli – jej prosta część oraz taras widokowy zostaną oszklone. Wieża będzie mieć ponad 34 metry wysokości. Koszt inwestycji wynosi ok. 13 mln zł, a jej zakończenie jest planowane na wrzesień 2022 roku.