„Śnieżnik wyższy o 30 m” – NaszeSudety.pl

Autor artykułu dowodzi, że budowa nowej wieży nie poprawi warunków do dalekich obserwacji ze szczytu.
Artykuł pochodzi z października 2015 roku z okresu dyskusji nt. zasadności budowy nowej wieży

„Chce zwrócić uwagę, że szczyt Śnieżnika, podwyższony ruiną poprzedniej wieży do poziomu ok. 1432 m, jest obecnie znakomitym punktem widokowym. Do końca XIX w, tak nie było i dlatego stanęła tam budowla wysoka na 33,5 m, wysadzona w powietrze w roku 1973. To jej szczątki podwyższają obecnie wierzchołek o ok. 6 m i umożliwiają widok dookoła. Pragnę podkreślić: do podziwiania stamtąd odległych o 10-120 km pasm górskich WIEŻA NIE JEST POTRZEBNA.”

Witold Papierniak – „Śnieżnik wyższy o 30 m – komentarz Witolda Papierniaka”; NaszeSudety.pl

Czytaj cały artykuł, który ukazał się na stronie: www.naszesudety.pl