Szpiedzy na Wieży Na Śnieżniku

W 1939 Wieża Na Śnieżniku i schronisko „Na Śnieżniku” były miejscem spotkań niemieckich oficerów wywiadu – Abwehry ze szpiegami na terenie ówczesnej Czechosłowacji. Jedna z rozmów została podsłuchana przez czechosłowackiego agenta dzięki czemu dwoje szpiegów zostało aresztowanych.

Po zawarciu układu monachijskiego we wrześniu 1939 które dotyczyło przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej szpiedzy zostali zwolnieni. Układ został podpisany w czasie konferencji przy nieobecności przedstawicieli Czechosłowacji, pomimo że jej terytorium państwowe i suwerenność były jej przedmiotem.