Wieża Na Śnieżniku – kiedy otwarcie?

Hasło „Wieża Na Śnieżniku kiedy otwarcie” pojawia się coraz częściej w wyszukiwarkach internetowych, dlatego umieszczamy tutaj tą informację. Planowany termin otwarcia Wieży Na Śnieżniku to 26 września 2022. Pierwotnie inwestor wyznaczył termin na jesień 2021. Niestety ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne panujące na kopule szczytowej został przesunięty o 12 miesięcy.

Długo oczekiwana data otwarcia Wieży Na Śnieżniku została ujawniona, uroczyste otwarcie odbędzie się 26 września 2022 roku. Na uroczystość zaprasza Burmistrz Stronia Śląskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Otwarcie Wieży Na Śnieżniku

Otwarcie Wieży Na Śnieżniku odbędzie się 26 września 2022 w dwóch miejscach.

Muszla koncertowa – Park Miejski w Stroniu Śląski, godz. 12:00

  • Powitanie gości przez Burmistrza Stronia Śląskiego
  • Przedstawienie rysu historycznego wieży oraz przebiegu realizacji inwestycji przez profesora Wojciech Ciężkowskiego z Politechniki Wrocławskiej – Przewodniczącego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego RDOŚ
  • Rafał Klodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ
  • Lech Kawecki – Zastępca Burmistrza Śląskiego
  • O godz. 13:00 przewidziano transmisję z uroczystego otwarcia Wieży Na Śnieżniku

Wieża Na Śnieżniku, godz 13:00

  • 13:00 – Uroczyste otwarcie Wieży Na Śnieżniku
  • 14:00 – Wieża Na Śnieżniku udostępniona dla zwiedzających.

Konstrukcja Wieży Na Śnieżniku oparto o elementy metalowe, kamienne oraz szkłopodobne. Turyści odwiedzający Międzygórze i Śnieżnik będą mogli wejść na Wieżę Na Śnieżniku jesienią 2022 roku. W ramach inwestycji przewidziano również wyremontowanie fragmentu szlaku turystycznego na odcinku od Schroniska Na Śnieżniku do kopuły szczytowej. Remont szlaku pozwoli uporządkować trasę którą pokonują turyści na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Należy pamiętać, że na tym obszarze można się poruszać tylko wyznaczonymi szlakami. Ściśle określone drogi którymi mogą się poruszać turyści pozwalają na lepszą ochronę roślinności która pozostaje pod ochroną.

„Wieża Na Śnieżniku kiedy otwarcie” to pytanie pojawia się u każdego turysty odwiedzającego najwyższy szczyt Ziemi Kłodzkiej, który zaliczany jest do Korony Gór Polski.

Wieża Na Śnieżniku kiedy otwarcie
Wizualizacja Wieży Na Śnieżniku: Mieszko Mikita

Wieża Na Śnieżniku

W 2012 roku gminy: Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Międzylesie tworzące Związek Gmin Śnieżnickich, rozpoczęły realizację projektu pn. „Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku”. Projekt został sfinansowany z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach ogłoszonego konkursu architektonicznego wybrano wówczas koncepcję pracowni „Januszówka” z Bielska-Białej i wykonano dla niej dokumentację budowlaną. Następnych kilka lat trwał proces formalizacji prawnej, pozyskanie środków na budowę i wybór wykonawcy. Budowę wieży rozpoczęto w 2021 roku.

[smart_post_show id=”2488″]