Park Zdrojowy w Lądku-Zdroju

Park Zdrojowy im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju o powierzchni 1,2 ha w , znajduje się we wschodniej części Lądka-Zdroju. W parku dominujące drzewa to: buk zwyczajny, lipa drobnolistna, klon jawor.

W parku znajduje się aleja modrzewiowa łącząca park centralny z domem zdrojowym, powstała w r. 1782 z inicjatywy ministra Hoyma, zadrzewiona modrzewiem europejskim.

Park urządzono po wybudowaniu dzisiejszego Zdroju Wojciech. Obecny układ opiera się na głównej osi parku, łączącej budynek Zdroju Wojciecha i basen kryty. Od tej osi odchodzi dojście do dawnej hali spacerowej Albrechta – dzisiejsza kawiarnia Albrechtshalle – kaplicy zdrojowej i fontanny. W pobliżu basenu rośnie olbrzymi miłorząb dwuklapowy.

Źródło: Wikimedia Commons